Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezince yapılan yeterlilik sınavına ilişkin emsal karar

Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığı Eğitim-öğretim Yönetmeliğine göre yapılan yeterlilik sınavlarında öğrenciler;

  • a) Mesleki bilgi ve uygulama düzeyi,
  • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  • c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  • ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, hususları açısından yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler. (25. madde) Bunun dışında atış ve spor sınavları da yapılır. Yapılacak hesaplama neticesinde 60 barajını geçemeyen öğrencilerin ilişiği kesilir. Ancak yapılan ilişik kesme yeterlilik sınavındaki usule aykırılıktan ötürü mahkemelerce iptal edilmektedir. Sınavdaki konulara ilişkin puan dağılımı senato tarafından yapılmakta ve bu da hukuki istikrar, belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır. 

Senato tarafından puan dağılımlarının- örneğin Mesleki bilgi ve uygulama düzeyi için 40 puan üzerinden değerlendirme yapılacağına-  belirleneceğine dair Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığı Eğitim-öğretim Yönetmeliği’nde hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Yapılan yeterlilik sınavlarında sözlü sınav usule aykırı yapılmaktadır. Bu konuda Danıştay 8. Daire Başkanlığında verilmiş olan 2020/3908 E. ve 2021/4276 K. sayılı kararla yargısal içtihat oluşturulmuştur. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir