Kitap Künyesi
YazarKubilay Reşber
Baskı Tarihi2023/12
Baskı Sayısı1
Boyut16×24 cm (Standart Kitap Boyu)
CiltKarton kapak
Sayfa Sayısı266

Çalışma, devletlerin göçü kontrol, sınırlandırma, caydırma, göçmenliğin niteliğinin tespiti, belgelerin tasdiki, sınır dışı gibi resmi veya gayri resmi saiklerle idari gözetim altına alınması sürecini insan hakları bağlamında ele almaktadır.

Çalışma, giriş ve sonuç bölümleri haricinde beş ayrı başlık altında ele alınmıştır. İlk olarak konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına göç kavramı ve devlet egemenliği ile ilişkisi açıklanmıştır. Ayrıca idari gözetimin sadece mülteci hukukunu ilgilendiren bir konu olmadığı ve geniş bir yabancı grubuna uygulandığının anlaşılabilmesi için yabancı kavramı başlığı altında izahat yapılmıştır. İkinci olarak; idari gözetimin tanım, hukuki nitelik ve kapsamı ele alınmıştır. Üçüncü olarak; Türk hukukunda idari gözetimin uygulaması ile geri gönderme merkezlerinin kuruluşu ve işletilmesi incelenmiştir. Dördüncü olarak idari gözetim altına alınarak geri gönderme merkezlerinde tutulana yabancılara karşı devletin insan haklarına dayalı yükümlülükleri, uluslararası düzenlemeler, insan hakları ilkeleri, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile birlikte ele alınmıştır. Son bölümde ise Türkiye’deki GGM’lere yapılan ziyaretler soncunda TBMM, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, TİHEK, barolar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan raporlara yer verilmiştir.