Aile hukuku, evlenme, boşanma, çocuk hakları, velayet, vesayet, nafaka, evlat edinme soy bağının tespiti,  aile içindeki diğer hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, aile içindeki ilişkileri, hakları, yükümlülükleri ve çeşitli durumları düzenleyerek aile birliğini koruma ve aile üyelerinin haklarını güvence altına alma amacını taşır. Aile hukuku, genellikle bir ülkenin hukuki sistemine ve kültürel yapısına göre değişiklik gösterir. Türk aile hukukunun temel amacı, aile içinde adil bir düzenin sağlanması, bireylerin haklarının korunması ve aile birliğinin sürdürülebilirliğini desteklemektir. Aydın Efeler boşanma avukatı olarak üstlendiğimiz davalarda müvekkillerimizin haklarını korumak için güncel gelişmeleri takip ederek dava dosyalarımıza yansıtıyoruz.

Aydın boşanma avukatları Aydın Barosuna bağlı olarak aile hukuku alanında hizmet vermektedirler. Avukat Kubilay REŞBER hukuk bürosu aile hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık sunmaktadır. Aydın, Efeler, Söke ve Kuşadasında boşanma avukatlığı hizmeti sunan büromuz müvekkillerimize anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, evlilk sözleşmesi, nafaka, velayet, soybağı, maddi – manevi tazminat, mal paylaşımı gibi konularda müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

Hizmetlerimiz

 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü
 • Çekişmeli (Anlaşmasız) Boşanma Dilekçesi
  • Zina Sebebiyle Boşanma Davası
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma
  • Terk Sebebiyle Boşanma
  • Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma
  • Evlilik Birliğinin Temelinde Sarsılmış Olması Sebebiyle Boşanma
  • Ortak Hayatın Katlanılamaz Hale Gelmiş Olması Sebebiyle Boşanma
 • Mal Paylaşımı Davası
 • Aile Konutuna Şerh Konulması
 • Aile Mallarının Korunması
 • Velayet Davası
 • Velayetin Değiştirilmesi, Kaldırılması ve Düzeltilmesi Davası
 • Maddi Manevi Tazminat Davası
 • Nafaka Davası
 • Yardım, iştirak ve yoksullak nafakası talepleri

Çekişmeli boşanma ne demektir?

Her ne kadar çifler güzel beklentilerle evlilik  birliğini kursalar da bu birliği sürdürmek eşler açısından sürdürülemez hale gelebilir. Hayatın bir gerçeği olarak boşanma olgusunun eşlerin aralarında hak ve yükümleleri konusunda anlaşarak yani anlaşmalı boşanma şeklinde sonlandırmaları doğru olanıdır. Fakat anlaşmalı boşanma çoğu zaman eşlerin nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi konularda aralarında bir anlaşmaya varamamalarından ötürü mümkün olmaz.

Bu durumda eşlerin boşanması ile velayet, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka gibi yan konularda eşlerden birinin veya her ikisinin birden başvurduğu aile mahkemesinde uyuşmazlığın çözülmesi gerekir. Aile mahkemeleri eşler arasında ortaya çıkan bu anlaşamama yani çekişme durumunu Türk Medeni Kanununun 161 ve devamı  maddelerine göre çözümleyecektir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Her davanın kendine özgü özellikleri olmakla birlikte karşılıklı dilekçelerin sunulması, duruşma tarihinin belli olması, tanıkların sunulması, dinlenmesi, bilirkişi raporu hazırlanması, iddiaların araştırılması gibi dava işlemlerine göre dava süresi değişir. Buna göre çekişmeli boşanma davasının 8 ila 18 ay arası sürebileceğini söylemek gerekir. Ayrıca aile mahkemesinin kararına müteakip istinaf temyiz sürelerinin asgari 1’er yıl sürdüğünü ifade etmek gerekir.

Anlaşmalı boşanma ne demektir?

Anlaşmalı boşanma “Evlilik birliğinin sarsılması”na dayalı olarak TMK’nın 166’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Evlilik birliğinin sarsılması, eşler için ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma için eşlerin boşanmanın hukuki sonuçlarına dair kendi aralarında anlaşmaları gerekir. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması şartıyla Aydın boşanma avukatlarımızla hazırlayacağınız anlaşmalı boşanma protokolü ile yaşadığınız yerdeki aile mahkemesinde anlaşmalı olarak boşanabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma da şahit dinletmeniz gerekmez.  

Taraflar evliliğin yürümediğinde hem fikir olup boşanma kararı aldıklarında izlemeleri gereken yol anlaşmalı boşanma davası açmaktır. Anlaşmalı boşanma davası ile birlikte taraflar süreci çok daha hızlı şekilde, maddi ve manevi daha az kayıplarla atlatabileceklerdir. Boşanma sebepleri ikiye ayrılır. Bu sebepler genel ve özel sebeplerdir. Bizim burada anlaşmalı boşanma sürecine dahil olan sebepler genel boşanma sebeplerinin alt başlığını oluşturmaktadır. Anlaşmalı boşanmada en az bir yıldır evli olan bireylerin kendi istek ve iradeleri ile bir protokol çerçevesinde anlaşıp mahkemeye dava dilekçesi ile başvurarak boşanmak istemeleridir. Mahkemede de taraflar kendi özgür iradelerini beyan ederek boşanmak isterler. Anlaşmalı boşanma şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • En az bir yıllık evli olmak

En az bir yıllık evli olmak zorunludur. Bir yıldan önce anlaşmalı boşanma davası açılamaz.  Anlaşmalı boşanmada eşler mahkemeye bir boşanma gerekçesi göstermek zorunda değildirler. Yani boşanmalarına sebep olan konu protokolde yer almak zorunda değildir.

 • Tarafların anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvurmuş olmaları  gerekmektedir.
 • Tarafların boşanma iradelerinin bulunması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde iki tarafında özgür hür iradesi bulunmalıdır. Bu iradelerini de mahkeme huzurunda beyan etmeleri gerekmektedir. Taraflar duruşmaya gelmek zorundadır. Avukatla temsil edilen tarafında avukat duruşmaya geliyor diye gelmeme gibi bir durumu olamaz.

Anlaşmalı protokolde neler bulunmalıdır? Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır?

-Tarafların boşanmak üzere anlaştıkları yazmalıdır.

-Tarafların ev eşyalarına yönelik olarak anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Bu husus eşyaların tek tek yazımı şeklinde değilde, eşyalar konusunda anlaştıklarını beyan ederlerse yeterlidir. Eğer bu hususta anlaşılamazsa anlaşmalı boşanma olarak açılan dava çekişmeli boşanmaya dönecektir.

– Tarafların birbirinden nafaka taleplerinin olup olmadığı yazılmalıdır. Talep konusunda miktar varsa yazılmalıdır. Eğer bu konuda herhangi bir karara varılmamışsa mahkeme bu konuda nafakaya karar vermez. Taraflar nafaka konusunda istedikleri gibi kararlaştırabilirler. Ancak bu hususta anlaşmazlık olursa mahkemede açılan anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak devam edecektir.

-Müşterek çocukların velayeti konusunda tarafların anlaşması gerekmektedir. Bu hususta protokolde net bir şekilde yazılmalıdır. Protokolde velayeti kendisine verilmeyen eşin çocuklarla görüşmesi hususu düzenlenebilir velayet kamu düzenine ilişkin olduğu için hakim tarafların talepleri ile bağlı değildir.

-Taraflar birbirinden tazminat talebi varsa protokole yazılmalıdır. Eğer tazminat talepleri yoksa talep etmediklerini de protokole yazmalıdırlar.

Anlaşmalı boşanma duruşmasında hakim taraflara protokoldeki imzaların kendilerine ait olup olmadığını ve aynı koşullarda boşanmak isteyip istemediklerini sorar. Taraflar boşanmak istedikleri beyanında bulunursa mahkeme boşanmalarına karar verir.

Söke boşanma avukatları

Aydın ve Söke boşanma avukatları Aydın Barosuna bağlı olarak aile hukuku davalarını takip etmektedirler. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davanızda protokol ya da dava dilekçelerinizin hazırlanması hususunda Söke ilçesinde avukatlarımızdan yardım almak için bizimle iletişime geçin.

Kuşadası boşanma avukatı

Kuşadası boşanma avukatları Aydın Barosuna bağlı olarak boşanma  davalarını takip etmektedirler. Siz de Kuşadası adliyesinde açmak istediğiniz dava ve işleriniz için uzman boşanma avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular

Eşime bosanma davası açmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Boşanmak isteyen kişi boşanma konusunda karar verdikten sonra ilk adım olarak boşanma dava dilekçesini hazırlamalı, delillendirilerek aile mahkemesine sunmalıdır. Çekişmeli boşanma davasında dava dilekçeniz karşı tarafa tebliğ edilecek ve iddialarınıza karşı cevaplarını sunması istenecektir. Dilekçeler teatisi sonlandıktan sonra duruşma günü belirlenir ve taraflara tebliğ edilir. Boşanma dava dilekçesinin hazırlanması konusunda Aydın, Efeler, Söke ve Kuşadasında hizmet veren boşanma  avukatlarımızdan hizmet almak için bize ulabilirsiniz.

Boşanma davası dilekçesi nasıl hazırlanır?

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119’uncu maddesine göre boşanma davası dilekçesinde aşağıdaki husuların muhakkak yer alması gerekir.

 • Davanın açıldığı aile veya asliye hukuk mahkemesi,
 • Davacı ile davalının adı-soyadı, TC no ve adresleri.
 • Dava konusu
 • Boşanma isteminin dayandığı vakalar,
 • İddiaların dellleri,
 • Dayanılan hukuki sebepler.
 • Açık bir şekilde davadaki talepler.

Boşanma davamı nerede açabilirim?

Boşanma davasını eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesinde açabilirsiniz. Elektronik imza satın almaadan E devletten boşanma davası açmak mümkün değildir. Avukatlar UYAP üzerinden boşanma davasını kolaylıkla açabilirken vatandaşların UYAP üzerinden boşanma davası açabilmeleri için E-imza sahibi olmaları gerekir.

Param yok nasıl bosanma davası açabilirim?

Boşanma davası açacak ekonomik gücünüz yoksa bu durumu belgelendirmek kaydıyla baroların “Adli Yardım” biriminden yardım alabilirsiniz. Bunun için muhtarlıklardan alacağınız “fakirlik belgesi”, çalışmadığınıza, gelirinizin olmadığına veya az olduğuna dair belgeler, çocuklarınızın sayısı, evinizin kira durumu vb. her türlü bilgi ve belge bulunduğunuz yerdeki baroya verilerek ücretsiz avukat görevlendirilebilir.  

Avukatsız boşanmak için yapılması gerekenler nedir?

Avukat olmadan da boşanma davası açabilir ve takip edebilirsiniz. Ancak avukatla takip edeceğiniz işlerde daha rahat edeceğiniz açıktır. Dilekçelerin hazırlanması, mahkemedeki evrak işlemleri, itirazların ileri sürülmesi,boşanma davasındaki haklılığınızın lehe sonuçlar doğuracak şekilde yazılı ve sözlü olarak dile getirilmesi hususları boşanma avukatınız tarafından takip edilir.  

Tek celsede boşanma sebepleri nelerdir? En kısa sürede nasıl boşanırım? En çabuk nasıl Boşanabilirim? Bir günde boşanma olur mu?

Tek celsede boşanmanın en kolay yolu anlaşmalı boşanmadır. Çekişmeli boşanmada ise akıl hastalığı,  hayata kast, eşlerden birinin onursuz bir hayat sürmesi, terk veya kötü muamele gibi durumlarda iyi delillendirmek kaydıyla tek celsede boşanmak mümkün olabilir.

Boşanma davası ne kadar para tutar? Boşanma davası ücreti ne kadar 2024?

Boşanma davası avukatlık ücretleri Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden belirlenir. Aile mahkemelerinde açılacak bir boşanma davasının ücreti 2024 yılı  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 17.400 TL’den başlamaktadır. Ancak davanın kendine özgü şartları ve avukat için oluşturacağı iş yükü nispetinde miktarın artması söz konusu olabilir.

Hangi hallerde boşanma olmaz?

Boşanma sebebi gerçekleşmediyse bu durumda boşanma mümkün olmaz ve hakim tarafından dava reddedilir. Örneğin zina nedeniyle dava açılmışsa dava süresinde açılmadı veya zina iddiası ispat edilmediyse boşanma kararı verilmez.

Türk Medeni Kanunu Madde 170- Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir.”

Boşanma sebepleri nelerdir?

 1. Zina
 2. Hayata kast,
 3. Pek kötü veya onur kırıcı davranış
 4. Suç işleme
 5. Haysiyetsiz hayat sürme
 6. Terk
 7. Akıl hastalığı
 8. Evlilik birliğinin sarsılması

Cinsellik olmaması boşanma sebebi mi?

Eşlerden birinin cinsel hayata dair yükümlülüklerini yerine getirmemesi “evlilik birliğinin sarsılması” anlamına gelir ve boşanma kararı verilebilir.

Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur?

Boşanma davasını ilk açan kişi avantajlı konuma gelmez. Boşanma davasında boşanma sebepleri gerçekleşmişse zaten boşanma kararı verilecektir. Karşı tarafın kusurlu davranışlarını ispat eden eş boşanma davasında avantajlıdır.

2024 yılı nafaka ücreti ne kadar?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. 2024 yılında nafaka ücreti boşanan eşlerin ekonomik durumlarına göre hakim tarafından takdir edilir. Örneğin 17.000 TL maaşı olan bir eş için yaklaşık 2000-2500 TL nafaka ödemesine hükmedilebilir. Aynı şekilde dava süresince ve boşanma sonrasında devam eden iştirak(çocuk) nafakası 2024 yılında yine ihtiyaç miktarı ile nafaka ödeyecek eşin ekonomik durumuna göre belirlenir.

Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Kısaca ileriki yıllarda nafaka miktarı mahkemeye başvurmak suretiyle güncellenebilir.

Nafaka neden kesilir?

Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde nafaka yükümlülüğü kendiliğinden kalkar. Ayrıca alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Eşim boşanmak istiyor ama ben istemiyorum ne yapmalıyım? Erkek veya istemezse boşanma olur mu?

Erkek veya kadın taraflardan birinin istememesi boşanmaya engel değildir. Boşanmayı bir eşin istemesi ve Medeni Kanun’da sayılan boşanma nedenlerinin vaki olması boşanma kararı verilmesi için yeterlidir. Kısaca bir taraf istemezse boşanma yine de mümkündür. Mahkemede “boşanmak istemiyorum” deseniz bile nedenleri oluşmuş bir boşanma davasında boşanma kararı verilir.

Eşler ne kadar ayrı kalırsa boşanır?

Bu soruyu TMK’nın 164’üncü maddesine göre cevaplandırabiliriz.

Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

 Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz