Adli Sicil Kayıtları Nasıl Sildirilir?

Adli sicil kayıtları yani sabıka kaydı sadece şartları gerçekleştiğinde silinebilir. Sabıka kaydı kişilerin iş başvurularında, yakınlarının memuriyete giriş güvenlik soruşturmasında doğrudan dikkate alınır. Kişilerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileri Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü tutar. Bu kayıtlar kesinleşmiş cezaları, erteleme olup olmadığını, adli para cezaları ve seçenek yaptırıma çevrilmeye ilişkin bilgileri  içerir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB) kararları adli sicil kaydında yer almaz. Yine sırf askeri suçlar olan emre itaatsizlikte ısrar, firar, izin tecavüzü gibi suçlar adli sicil yer almaz. Öncelikle Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü iki farklı kayıt tutulduğunu belirtmeliyim. 1- Adli Sicil Kaydı, 2- Adli Sicil Arşiv Kaydı.

Adli sicil kaydının silinmesi için Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak gerekir. Bu dilekçede cezanın infazının tamamlandığı ve şartların oluştuğu kuruma bildirilmelidir. Peki, sabıka kaydının silinmesi için gereken şartlar nelerdir?

Adli sicil kaydının silinmesi için gereken şartlar

 1. Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 2. Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin
  pişmanlık,
 3. Ceza zamanaşımının dolması,
 4. Genel af,

Bu durumlarda Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından sabıka kaydı silinir ve arşiv kaydına alınır. Görüleceği üzere alınan cezanın infazı veya para cezasının ödenmesi sonrasında adli sicil kaydı silinir. Ancak bu sefer de arşiv kaydına alınır. 

Adli Sicil Arşiv kaydının silinmesi için şartlar

Adli sicil kaydından silinen kayıtlar arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydının silinmesi şartları şu şekildedir;

 1. İlgilinin ölümü üzerine,
 2. Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
  a. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
  b. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 3. Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.

2012 yılına kadar elektrik hırsızlığı olarak bilinen TCK’nın 141/1-f fıkrası kaçak elektrik kullanımını hırsızlık suçu olarak saymaktaydı. Bu yüzden kaçak elektrik kullanımı yüz kızartıcı suçlara dahil olmakta memuriyete girişlerde sanık ve ailesi için sorun teşkil ediyordu. Ayrıca adli sicil arşiv kaydından da uzun süre silinmiyordu. 05.07.2012 tarihli kanun değişikliği ile kaçak elektrik kullanımı “karşılıksız yararlanma” suçu olarak 163/3. maddeye eklendi. 2012 tarihinden önce elektrik hırsızlığı suçundan ceza alan kişilerin yapılan bu değişiklik nedeniyle adli sicil kayıtlarının silinmesi gerekmektedir. Bu durumda olan kişilerin Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurması gerekmektedir. 

Adli sicil silinmesi için örnek dilekçeyi bu buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir