Ceza Puanı Nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası

Türk Silahlı Kuvvetlerinde “disiplinsizliği alışkanlık hâline getiren” personel tabi olduğu kanuna göre silahlı kuvvetlerden ayrılır. “disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme” ne demektir? Bu ifadenin yorumunu idareye bırakırsak bir kaç disiplin cezası alan bir personelin dahi TSK’dan ayrıldığı durumlarla karşılaşacağız. Bu nedenle TSK Disiplin Kanunu 21’inci maddesi “disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme” ibaresinin sınırlarını çizmiştir.  Buna değinmeden önce ceza puanı ile sadece muvazzaf subay, astsubaylar ile uzman jandarmaların atılabileceğini belirtmek isterim. Sözleşmeli subay ve astsubaylar ile uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin kendi tabi oldukları kanunda ayrı usuller söz konusudur. 

TSK’dan ayırma cezasının verilmesi için ceza puanı sınırları 

  • Son bir yıl içinde onsekiz disiplin cezası puanı almak,
  • Son bir yıl içinde en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası almak,
  • Son beş yıl içinde otuz beş disiplin cezası puanı almak,
  • Son beş yıl içinde en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi beş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

TSK Disiplin Kanununa göre verilecek cezaların puanları

Cezanın Türü Ceza Puanı
Uyarma  1
Kınama 1,5
Hizmete kısmi süreli devam 2
Aylıktan kesme 3
Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin amiri tarafından verilen) 3,5
Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin kurulu tarafından verilen) 4,5

Oda hapsi (Disiplin amiri tarafından verilen)

Oda hapsi (Disiplin kurulu tarafından verilen)

4

4,5

Ceza puanı sınırlarını aşan personel, “disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme” gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile atılır. Yüksek Disiplin Kuruluna en az iki disiplin amirinin teklifi ile sevk edilebileceği gibi YDK, resen de bu kararı verebilir.  YDK cezaların usulüne uygun ve objektif şekilde verildiğine kanaat getirirse TSK’dan ayırma kararı verir. 

Yüksek Disiplin Kurulunu ayırma dışında başka bir karar verebilir mi?

2017 yılında yapılan bir değişiklikle Yüksek Disiplin Kuruluna ceza puanı ile ayırma konusunda bir takım yetkiler verilmiştir. Buna göre; YDK ceza puanı nedeniyle önüne gelen dosyada personele verilen cezanın usulsüz verildiğini veya ceza verilirken objektiflikten uzaklaşıldığına kanaat getirirse;

  • cezaların bir kaçının veya tamamının kaldırılmasına, 
  • görev yeri değişikliğine,
  • 1 yıllık deneme süresine tabi tutulmasına,

karar verebilir. (7073/91 md.)

Yüksek Disiplin Kurulu Kararlarına karşı dava nasıl açılır?

Eğer ceza puanı nedeniyle hakkınızda TSK’dan ayırma kararı verildiyse bu karara karşı idare mahkemesinde dava açmanız gerekir. Bu dava kararın tebliğinden itibaren 60 günlük süre içerisinde açılmalıdır. Açılan davada görevli ve yetkili mahkeme personelin son görev yaptığı yer mahkemesidir. Dava dilekçesinde verilen her bir disiplin cezası usul ve objektiflik açısından açıklanmalıdır. Katı bir hiyerarşi içerisinde amirlerinin hukuka aykırı disiplin cezalarına maruz kalan askerlerin yegane çözüm yolu idare mahkemeleridir. Disiplin cezası veren amirlerle yaşanan şahsi münasebetler, çekişme ve baskılar somut şekilde ileri sürülmelidir. Yine ceza puanına esas alınan disiplin cezaları tebliğ edilmemişse, savunma hakkı tanınmamışsa, kesinleşmemişse bunlar muhakkak ileri sürülmelidir. Bu kapsamda bir diğer husus kararda 7073 sayılı kanunla 21’inci maddeye eklenen üçüncü fıkranın değerlendirilmiş olmasıdır. Etkin bir hukuki mücadele ile bu tür davalarda kazanma ihtimalinizin yüksek olduğunu bilmeniz gerekir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir