Yetkisizlik Hekimlik, 1219 sayılı Kanuna Muhalefet Beraat Kararı